Hebrew

o לא ליום אלקודס 2012 בברלין!
o יחד נגד האנטישמיות!
המצעד האסלאמי הגדול ביותר בגרמניה יתקיים בברלין ב-18 באוגוסט, האירוע שמכונה „יום אלקודס“. „קודס“ הוא השם הערבי של ירושלים. את יום זה יזם מנהיג המהפכה האסלאמית באיראן, האייתולה חומייני במטרה להתכונן לחורבנה של ישראל באמצעות שימוש כבד בתעמולה. מאז 1996 נאמני המשטר האיראני מפגינים גם בברלין.

בינתיים, המשטר בטהרן עובד בחריצות לצורך מימוש צבאי של המיזם האנטישמי הזה. תכנית הנשק הגרעיני האיראני הנה איום קיומי על ישראל, שאזרחיה נשבעו בעקבות אושוויץ, כי לעולם לא יהיו שוב חסרי הגנה נגד אשליות השמדה אנטישמיות. לכן, הצהרות טהרן בדבר מחיקת המדינה היהודית מהמפה נלקחות ברצינות רבה בישראל. יחד עם זאת, המשטר האיראני מהווה גם סכנה ל-„אויבים פנימיים“ – חברי האופוזיציה סובלים מדיכוי. למשל: שמאלנים, סוציאליסטיים, פמיניסטיים, חד-מיניים ומיעוטים דתיים נחשדים בשירות כוחות זרים- בעיקר ישראל- אם הם מתנגדים למשטר האיראני.

יחד עם זאת, הדיכוי אינו מאיים רק על פעילים פוליטיים. המשטר האיראני מגביל גם את ההתפתחות האישית האינדיווידואלית ביום יום. ניתן לראות זאת במיוחד בהתעמרות על רקע מיני. לגיטימציה של סקילת נשים בפומבי והוצאות להורג של הומוסקסואליים ישירות ע“י החוק הסלאמי- השריעה. הומוסקסואליות מפורשת ככלי יהודי-מערבי לפירוק החברה האיראנית.

ובכל זאת, הזמן של המשטר האיראני אוזל, כפי שהראו המהפכות ברחבי איראן בקיץ 2009. בשפיכות דמים, ההתקוממות נגד השלטון נבלמה. המצב בסוריה הנו אפילו דרסטי יותר כיום, בשאר אלאסד, בן הברית של הנשיא האיראני אף משתמש בצבא כדי להתמודד עם ההפיכות. המשטר הסורי והאיראני הנם בני ברית קרובים במלחמתם נגד ישראל והמערב, למרות שהדיקטטורה של אסד מבוססת על אידיאולוגיה חילונית-לאומנית ואינה מבוססת לכאורה על רצון האל, כמו זאת שבאיראן. אסד ותומכיו יודעים כיצד לנצל את ההתמקדות בישראל באירועי יום אלקודס כתוקפת האכזרית, לכאורה, במזרח התיכון. כפי שקרה בשנה שעברה, המשטר הסורי ארגן מפגנים אנטי-ישראליים על הגבול הישראלי-סורי על מנת להסיח את הדעת מתוקפנות המשטר כלפי אזרחיו שלו, בסוריה. אבל זוהי אינה ישראל, כי אם המשטר הסורי והאיראני, שמונעים את ההתעוררות וחופש הזכויות במזרח התיכון.

תומכי המשטרים הללו רוצים להפגין ב-18 באוגוסט כדי לקדם את הרס מדינת ישראל. אנחנו לא ניתן להם! ביום הזה נצא לרחובות למחות נגד אנטישמיות, אסלאמיזציה, סקסיזם והומופוביה, ולהתנגד להפגנת „אלקודס“ הרגרסיבית.
זה מה שאנחנו דורשים:
הורדת המשטרים באיראן וסוריה!
סולידריות עם המאבקים המקומיים לשוויון זכויות!
סולידריות עם ישראל!
לא לצעדת אלקודס בברלין או בכל מקום אחר ב-18 באוגוסט!

מצעד אנטי-פשיסטי
18 באוגוסט 2012 | 13:00 בצהריים | Adenauerplatz
(Brandenburgische Straße/Kurfürstendamm, Berlin, U7)